Arhiva za Digitalni ampermetri i voltmetri

SM500

SM500

 

Tehničke karakteristike:

Frekvencija: 45/65 Hz

Broj modula: 4

Operativna temperatura: -25 do 50 ° C

Dimenzije: 90 x 70 x 54 mm

SM002

SM002

 

Ram kućište za multimetre

SM001

SM001

 

Tehničke karakteristike:

Operativna voltaža: 184/230/276 V

Frekvencija: 50/60 Hz

Broj modula: 4

Operativna temperatura: -15 do 50 ° C

Dimenzije: 86 x 71 x 59 mm

Ostali proizvodi DP8

DP8_DA_4ef9fc3c8267b

 

DP8-AA

Digitalni ampermetar AC

Dimenzije: 48×48

Napajanje: 110-240V AC/DC

DP8-DV

Digitalni voltmetar DC

Dimenzije: 48×48

Napajanje: 110-240V AC/DC

 

DP8-AV

Digitalni voltmetar AC

Dimenzije: 48×48

Napajanje: 110-240V AC/DC

DP8-DA

DP8_DA_4ef9fc3c8267b

 

DP8-DA

Digitalni ampermetar DC

Dimenzije: 48×48

Napajanje: 110-240V AC/DC

Ostali proizvodi DP6

DP6_AV_4efa0626ba8fa

 

DP6-AA

Digitalni ampermetar AC

Napajanje: 110-240V AC/DC

 

DP6-DV

Digitalni voltmetar DC

Napajanje: 110-240V AC/DC

 

DP6-DA

Digitalni ampermetar DC

Napajanje: 110-240V AC/DC

 

DP6-AH

Digitalni merač napona

Napajanje: 110-240V AC/DC

DP6-AV

DP6_AV_4efa0626ba8fa

 

DP6-AV

Digitalni voltmetar AC

Napajanje: 110-240V AC/DC

RDH1A

RDH1A

RDH1A Podesivi digitalni frekvenciometar (1 CO 220/230 V AC 30-70HZ)

RDV1A

RDV1A

RDV1A Podesivi digitalni voltmetar (1 CO 220/230 V AC 0-600 V AC)

RDA1A

RDA1A

RDA1A Podesivi digitalni ampermterar (1 CO 220/230 V AC 1-1000 A)