Arhiva za Releji

EZN002

EZN001, EZN002

 

Vremenski relej sa zadrškom 10A

Karakteristike:

Napon 24-48 V AC/DC

24-230 V AC

12 V AC/DC

Kontakt: 1 preklopni

Struja: 10 A- 230 V AC

Vreme zadrške: 0,1s do 10h

Aktuelni prikaz radnog stanja preko LED diode

EZN001

EZN001, EZN002

 

Vremenski relej sa zadrškom 10A

Karakteristike:

Napon 24-48 V AC/DC

24-230 V AC

12 V AC/DC

Kontakt: 1 preklopni

Struja: 10 A- 230 V AC

Vreme zadrške: 0,1s do 10h

Aktuelni prikaz radnog stanja preko LED diode

ERC216

ERC216

 

Dvopolni instalacion relej 16A 230 V

Ostali modeli ER

ER111, ER120, ER135

 

ER120

Instalacioni dvopolni relej 16A 230V

Kontakt: 1 k.o. + 1 k.z.

za upravljanje strujnih krugova do maks. 16A, za automatizaciju sa upotrebom tastera, prekidača, vremenskih releja, tajmera itd.

Ručno upravlanje (Ručno-0-automatski)

Moguća dogradnja pomoćnih prekidača

Indikacija položaja kontakata pomoću indikacionog okna

Zaštita od dodira po DIN VDE 0106/100

ER135

Instalacioni četvoropolni relej 16A 230V

Kontakt: 2 k.o. + 2 k.z.

za upravljanje strujnih krugova do maks. 16A, za automatizaciju sa upotrebom tastera, prekidača, vremenskih releja, tajmera itd.

Ručno upravlanje (Ručno-0-automatski)

Moguća dogradnja pomoćnih prekidača

Indikacija položaja kontakata pomoću indikacionog okna

Zaštita od dodira po DIN VDE 0106/100

ER111

ER111, ER120, ER135

 

Instalacioni dvopolni relej 16A 230V

Kontakt: 2 k.o.

za upravljanje strujnih krugova do maks. 16A, za automatizaciju sa upotrebom tastera, prekidača, vremenskih releja, tajmera itd.

Ručno upravlanje (Ručno-0-automatski)

Moguća dogradnja pomoćnih prekidača

Indikacija položaja kontakata pomoću indikacionog okna

Zaštita od dodira po DIN VDE 0106/100

 

Ostali modeli EPN

EPN510, EPN515, EPN520

 

EPN515

Elektronski dvopolni impulsni relej

Karakteristike:

Snaga: 16A AC

Napon: 230V AC, AC/DC

Kontakt: 1 k.o. + 1 k.z.

EPN520

Elektronski dvopolni impulsni relej

Karakteristike:

Snaga: 16A AC

Napon: 230V AC, AC/DC

Kontakt: 1 k.o.

EPN510

EPN510, EPN515, EPN520

 

Elektronski jednopolni impulsni relej

Karakteristike:

Snaga: 16A AC

Napon: 230V AC, AC/DC

Kontakt: 1 k.o.

EPE540

EPE540

 

Elektronski četvoropolni impulsni relej

Karakteristike:

Snaga: 16A AC

Napon: 230V AC, AC/DC

4 k.o.

EP580

EP580

 

Elektronski dvopolni impulsni relej

Karakteristike:

Snaga: 16A AC1

Napon: 230V AC, AC/DC

Kontakt: 1 k.o. + 1 k.z.

EP450

EP450

 

Elektronski jednopolni impulsni relej sa zadrskom otpuštanja

Karakteristike:

Snaga: 16A AC1

Napon: 230V AC, AC/DC

Kontakt: 1 k.o.

Jednim ulozaom za razne napone od 8-24 V AC i jednim odvojenim ulazom 230V

Izbor režima rada pokretnim prekidačem

Obični impulsni relej

Sa zadrškom otpuštanja: impulsni relej se automatski isključuje posle regulisane zadrške vremena

Zadrška otpuštanja podesiva od 5 min. do 1 sata