Arhiva za Sklopke

CZ001

CZ001

 

Dopunska oprema za FID sklopke

Na FID sklopke od 16 do 100A mogu se ugraditi 2 dopunska uredjaja

Pomoćni prekidač CA i signalni kontakt SD 6A/230V

Karakteristike: 1 k.o.+1 k.z.

Signalizacija prilikom havarije, pri ručnom isklopu, a takodje pri distanciranom isključenju

Signalni kontakt SD: 1k.o.+ 1 k.z.

Signalizacija prilikom havarije, a takodje pri distanciranom isključenju

CGA440D

CGA440D

 

Četvoropolni zaštitni prekidač 40A i FID sklopke

Napon: 230/400 V ~ 50/60Hz

Osetljiv na pulsirajuće struje i stabilan kod strujnih udara do 250 A S -tip: do 5000A

Prekidna moć 6kA, sa osiguračem 63 A/gL

Podesni za naknadnu ugradnju dodatnih uredjaja

Sa Bi-Connect klemama podesnim za ugranju

CGA425D

CGA425D

 

Četvoropolni zaštitni prekidač 25A i FID sklopke

Napon: 230/400 V ~ 50/60Hz

Osetljiv na pulsirajuće struje i stabilan kod strujnih udara do 250 A S -tip: do 5000A

Prekidna moć 6kA, sa osiguračem 63 A/gL

Podesni za naknadnu ugradnju dodatnih uredjaja

Sa Bi-Connect klemama podesnim za ugranju

CG484D

CG484D

 

Četvoropolni zaštitni prekidač 100A i FID sklopke

Napon: 230/400 V ~ 50/60Hz

Osetljiv na pulsirajuće struje i stabilan kod strujnih udara do 250 A S -tip: do 5000A

Prekidna moć 6kA, sa osiguračem 63 A/gL

Podesni za naknadnu ugradnju dodatnih uredjaja

Sa Bi-Connect klemama podesnim za ugranju

CG480D

CG480D

 

Četvoropolni zaštitni prekidač 80A i FID sklopke

Napon: 230/400 V ~ 50/60Hz

Osetljiv na pulsirajuće struje i stabilan kod strujnih udara do 250 A S -tip: do 5000A

Prekidna moć 6kA, sa osiguračem 63 A/gL

Podesni za naknadnu ugradnju dodatnih uredjaja

Sa Bi-Connect klemama podesnim za ugranju

CFC490

CFC490

 

Četvoropolni zaštitni prekidač 125A i FID sklopke

Napon: 230/400 V ~ 50/60Hz

Osetljiv na pulsirajuće struje i stabilan kod strujnih udara do 250 A S -tip: do 5000A

Prekidna moć 1,25kA, sa osiguračem 63 A/gL

Podesni za naknadnu ugradnju dodatnih uredjaja

Sa Bi-Connect klemama podesnim za ugranju

CF426J

CF426J-CF441J

 

Četvoropolni zaštitni prekidač 25A i FID sklopke

Napon: 230/400 V ~ 50/60Hz

Osetljiv na pulsirajuće struje i stabilan kod strujnih udara do 250 A S -tip: do 5000A

Prekidna moć 6kA, sa osiguračem 63 A/gL

Podesni za naknadnu ugradnju dodatnih uredjaja

Sa Bi-Connect klemama podesnim za ugranju

CD484D

CD484D

 

Četvoropolni zaštitni prekidač 100A i FID sklopke

Napon: 230/400 V ~ 50/60Hz

Osetljiv na pulsirajuće struje i stabilan kod strujnih udara do 250 A S -tip: do 5000A

Prekidna moć 6kA, sa osiguračem 63 A/gL

Podesni za naknadnu ugradnju dodatnih uredjaja

Sa Bi-Connect klemama podesnim za ugranju

CD480

CD480

 

Četvoropolni zaštitni prekidač 80A i FID sklopke

Napon: 230/400 V ~ 50/60Hz

Osetljiv na pulsirajuće struje i stabilan kod strujnih udara do 250 A S -tip: do 5000A

Prekidna moć 6kA, sa osiguračem 63 A/gL

Podesni za naknadnu ugradnju dodatnih uredjaja

Sa Bi-Connect klemama podesnim za ugranju

CD464J

CD464J

 

Četvoropolni zaštitni prekidač 63A i FID sklopke

Napon: 230/400 V ~ 50/60Hz

Osetljiv na pulsirajuće struje i stabilan kod strujnih udara do 250 A S -tip: do 5000A

Prekidna moć 6kA, sa osiguračem 63 A/gL

Podesni za naknadnu ugradnju dodatnih uredjaja

Sa Bi-Connect klemama podesnim za ugranju