Ostali modeli prekidača 1-0-2

PSA010KD134S

 

PSA016KD134S 1x16A

PSA016KD134S 1-0-2 grebenasti prekidači 10A jednopolni

 

PSA020KD134S 1x20A

PSA020KD134S 1-0-2 grebenasti prekidači 10A jednopolni

 

PSA025KD134S 1x25A

PSA025KD134S 1-0-2 grebenasti prekidači 25A jednopolni

 

PSA040KD134S 1x40A

PSA040KD134S 1-0-2 grebenasti prekidači 40A jednopolni

 

PSA020KD234S 2x20A

PSA020KD234S 1-0-2 grebenasti prekidači 20A dvopolni

 

PSA010KD334S 3x10A

PSA010KD334S 1-0-2 grebenasti prekidači 10A  tropolni

 

PSA016KD334S 3x16A

PSA016KD334S 1-0-2 grebenasti prekidači 16A tropolni

 

PSA020KD334S 3x20A

PSA020KD334S 1-0-2 grebenasti prekidači 20A tropolni

 

PSA025KD334S 3x25A

PSA025KD334S 1-0-2 grebenasti prekidači 25A tropolni

 

PSA032KD334S 3x32A

PSA032KD334S 1-0-2 grebenasti prekidači 32A tropolni

 

PSA040KD334S 3x40A

PSA040KD334S 1-0-2 grebenasti prekidači 40A tropolni

 

PSA050KD334S 3x50A

PSA050KD334S 1-0-2 grebenasti prekidači 50A tropolni

 

PSA063KD334S 3x63A

PSA063KD334S 1-0-2 grebenasti prekidači 63A  tropolni

 

PSA080KD334S 3x80A

PSA080KD334S 1-0-2 grebenasti prekidači 80A tropolni

 

PSA010KD434S 4x10A

PSA010KD434 1-0-2 grebenasti prekidači 10A četvoropolni

 

PSA016KD434S 4x16A

PSA016KD434 1-0-2 grebenasti prekidači 16A četvoropolni

 

PSA020KD434S 4x20A

PSA020KD434 1-0-2 grebenasti prekidači 20A četvoropolni

 

PSA025KD434S 4x25A

PSA025KD434 1-0-2 grebenasti prekidači 25A četvoropolni

 

PSA032KD434S 4x32A

PSA032KD434 1-0-2 grebenasti prekidači 32A četvoropolni

 

PSA040KD434S 4x40A

PSA040KD434 1-0-2 grebenasti prekidači 40A četvoropolni

 

PSA050KD434S 4x50A

PSA050KD434 1-0-2 grebenasti prekidači 50A četvoropolni

 

PSA063KD434S 4x63A

PSA063KD434 1-0-2 grebenasti prekidači 63A četvoropolni

 

PSA080KD434S 4x80A

PSA080KD434 1-0-2 grebenasti prekidači 80A četvoropolni

 

PSA100KD434S 4x100A

PSA0100KD434 1-0-2 grebenasti prekidači 100A četvoropolni

 

PSA125KD434S 4x125A

PSA0125KD434 1-0-2 grebenasti prekidači 125A četvoropolni

Komentarisanje je zatvoreno.