MS32 − 23

MS_32_17_0_23.0__4f210e6a9a7b9

 

MS32-23 Sklopka za motornu zaštitu 17.0-23.0A

Verzija:

MS32- sa toplotnom i magnetnom zaštitom

MSB32- sa toplotnom zaštitom

Ručno upravljanje: START-STOP, pritiskajući tasteri(sa indikacijom opuštenog stanja)

Automatko isključenje usled jačeg napona sa termalnom ili magnetnom zaštitom

Kontrola sa podnaponom ili sa naponskim okidačem

Pomoćna sklopka sa bočne strane za montažu ili motažu u ravni

ON/OFF položaj tastera nedvosmisleno pokazuje prebacivanje položaja glavnih kontakata prekidača

Materijal kontakata: Otporan na kontakt vara, otporno na kratak kontakt i zagrevanje

Rastojanje izolacije između konakata: 4.5mm na mestu kontakta

Povezivanje fiksnog ili fleksibilnog provodnika

Pogodno je za montažu na šinu (35mm) u skladu sa EN 60715

Vertikalna ili horizontalna pozicija rada

Komentarisanje je zatvoreno.