HMC380

HMC380, HMC390, HMC399

 

Kapacitet priključka:

16mm2 fleksibilnog provodnika

25mm2 krutog provodnika

Automatski tropolni osigurač 80A

Komentarisanje je zatvoreno.