Ostali modeli HMC

HMC380, HMC390, HMC399

 

HMC390

Kapacitet priključka:

16mm2 fleksibilnog provodnika

25mm2 krutog provodnika

Automatski tropolni osigurač 100A

HMC399

Kapacitet priključka:

16mm2 fleksibilnog provodnika

25mm2 krutog provodnika

Automatski tropolni osigurač 125A

Komentarisanje je zatvoreno.