HMF180

HMF180

 

Kapacitet priključka:

16mm2 fleksibilnog provodnika

25mm2 krutog provodnika

Automatski jednopolni osigurač 80A

Komentarisanje je zatvoreno.