LL061

LL060, LL061

NH rastavljač 3x160A

Karakteristike:

Za Cu šine razmak 60 mm

Sa M8 priključnim vijkom

Izlaz gore

Komentarisanje je zatvoreno.