MC310

MC310- MC363

 

Automatski tropolni osigurač 10 A

Prekidna moć 6000kA prema EN 60 898, 10kA prema IEC 947-2

Zaštitna klasa 3

Napon 230/400V

Stepen zaštite IP20

Podesni za naknadnu ugradnju dodatnih uredjaja

Priključni provodnici do 25mm2

Komentarisanje je zatvoreno.