NDN106

NDN106-NDN163

 

Karakteristike: 15kA EN 60-898 (NF C 61-410)

IEC 947-2

Kapacitet priključka:

16mm2 fleksibilnog provodnika

25mm2 krutog provodnika

Automatski jednopolni osigurač 6A

Komentarisanje je zatvoreno.