Ostali modeli 351

HA351, HA352, HA451

 

HA352 

Rastavni tropolni prekidač 160A sa prikazom isključenja

Rastavni prekidači do 630A pripremljeni za ugradnju u element sisitem univers N

Ručka direktno na uredjaju

In: 160-1600A

Osigurava uklapanje i isklapanje strujnih krugova pod opterećenjem u niskonaponskom području.

Rastavna tropolna sklopka, ručno upravljanje.

AC 23-400 VAC

Karakterisitke:

Izolacioni napon Ui: 750 VAC

Mogućnost zaključavanja ručice

HA354 

Rastavni tropolni prekidač 250A sa prikazom isključenja

Rastavni prekidači do 630A pripremljeni za ugradnju u element sisitem univers N

Ručka direktno na uredjaju

In: 160-1600A

Osigurava uklapanje i isklapanje strujnih krugova pod opterećenjem u niskonaponskom području.

Rastavna tropolna sklopka, ručno upravljanje.

AC 23-400 VAC

Karakterisitke:

Izolacioni napon Ui: 750 VAC

Mogućnost zaključavanja ručice

Komentarisanje je zatvoreno.