HA451

HA451

 

 

Rastavni prekidaččetvoropolni 125A, prikaz isključenja

Rastavni prekidači do 630A pripremljeni za ugradnju u element sisitem univers N

Ručka direktno na uredjaju

In: 160-1600A

Osigurava uklapanje i isklapanje strujnih krugova pod opterećenjem u niskonaponskom području.

Rastavna tropolna sklopka, ručno upravljanje.

AC 22-400 V AC

Karakterisitke:

Izolacioni napon Ui: 750 AC

Mogućnost zaključavanja ručice

Sa vijcima i maticama za pričvršćavanje.

Komentarisanje je zatvoreno.