HA356

HA351, HA352, HA451

 

Rastavni tropolni prekidač 400A sa prikazom isključenja

Rastavni prekidači do 630A pripremljeni za ugradnju u element sisitem univers N

Ručka direktno na uredjaju

In: 160-1600A

Osigurava uklapanje i isklapanje strujnih krugova pod opterećenjem u niskonaponskom području.

Rastavna tropolna sklopka, ručno upravljanje.

AC 23-400 VAC

Komentarisanje je zatvoreno.