HA403

HA403, HA404, HA405, HAC406, HAC410

 

Četvoropolni rastavni prekidač 32A

Modularni rastavni prekidač za montiranje na DIN šinu ili montažni ploču

Direktna ručica na uređaju, u poziciji UGAŠENO može se zaključati katancem.

IN: 20-160A

Zaštita: IP20

Omogućava paljenje/gašenje pod opterećenjem.

Norma: IEC 60947-3

Karakteristike:

AC 23-690 VAC

Komentarisanje je zatvoreno.