HI403R

HI403R, HI404R, HI405R

 

Preklopna sklopka I-0-II 63A

Preklopne sklopke ručni pogon:

Četvoropolne

Ith (40′C): 63-125A

Un=400/690 V AC

Funkcija: preklapanje izmedju dva nezavisna strujna kruga pod opterećenjem na sigurnosnim rastavljanjima.

Karakteristike:

Sigurnosno rastavljanje

Tri pozicije I-0-II

Montaža na DIN šinu

Zaštita IP20

Norme: IEC EN 60947-3

Komentarisanje je zatvoreno.