Ostali modeli HIM

HIM302-HIM308

 

HIM304

Preklopna sklopka I-0-II, 3x40A

Modularne preklopne sklopke za montažu na DIN šinu ili montažnu ploču

Direktna ručica na uredjaju, u poziciji UGAŠENO može se zaključati katancem

Ith (40′C) 63-160A

HIM306

Preklopna sklopka I-0-II, 3x63A

Modularne preklopne sklopke za montažu na DIN šinu ili montažnu ploču

Direktna ručica na uredjaju, u poziciji UGAŠENO može se zaključati katancem

Ith (40′C) 63-160A

HIM308

Preklopna sklopka I-0-II, 3x80A

Modularne preklopne sklopke za montažu na DIN šinu ili montažnu ploču

Direktna ručica na uredjaju, u poziciji UGAŠENO može se zaključati katancem

Ith (40′C) 63-160A

Komentarisanje je zatvoreno.