HIM402

HIM402-HIM408

 

Preklopna sklopka I-0-II, 4x20A

Modularne preklopne sklopke za montažu na DIN šinu ili montažnu ploču

Direktna ručica na uredjaju, u poziciji UGAŠENO može se zaključati katancem

Ith (40′C) 63-160A

Komentarisanje je zatvoreno.