Ostali modeli 402

HIM402-HIM408

 

HIM404

Preklopna sklopka I-0-II, 4x40A

Modularne preklopne sklopke za montažu na DIN šinu ili montažnu ploču

Direktna ručica na uredjaju, u poziciji UGAŠENO može se zaključati katancem

Ith (40′C) 63-160A

HIM406

Preklopna sklopka I-0-II, 4x63A

Modularne preklopne sklopke za montažu na DIN šinu ili montažnu ploču

Direktna ručica na uredjaju, u poziciji UGAŠENO može se zaključati katancem

Ith (40′C) 63-160A

HIM408

Preklopna sklopka I-0-II, 4x80A

Modularne preklopne sklopke za montažu na DIN šinu ili montažnu ploču

Direktna ručica na uredjaju, u poziciji UGAŠENO može se zaključati katancem

Ith (40′C) 63-160A

Komentarisanje je zatvoreno.