MZ206

MZ206

 

Podnaponski okidač 230V naizmenične struje

Automatski osigurači-dodatna oprema

Mogu se ugradjivati kao dopunski uredjaji na sve automatske osigurače (sa leve strane)

Komentarisanje je zatvoreno.