L2 prekidači

 L2K13MIM21L2K13MIM21  L2K13MEM12L2K13MEM12 L2K13SOM10L2K13SOM10
L2K13MUM33L2K13MUM33 L2K13PUM21L2K13PUM21 L2K13MEP123L2K13MEP123

L2 kranji prekidači sa aluminijumskim kućištem

Tehničke informacije

Mehanički vek trajanja: Preko 10 miliona operacija
Električni vek trajanja: Preko 1 milion operacija
Radna temperatura: -5/+40 °C
Operativna frekvencija: 1800/3000 operacija/satu
Voltaža: 240 V AC
Amperaža: 3 A AC
Okvir upotrebe : AC15
Izolacion napon: 2500 V AC (po minutu)
Otpornost: 10MΩ (500 V DC)
Standard: Pozitivan prekid rada, sigurnosna funkcija u skladu sa IEC947/TS EN 60947